دوست

مراقب قلبها باشیموقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم
پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم
وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می گردیم
و همچنان تنها می مانیم
هیچ چیز آسانتر از قلب نمی شکند

 

( ژان پل سارتر)
/ 0 نظر / 13 بازدید